Yahudi düşmanlığı anlamına gelen Antisemitizim (Antisemitism) kavramının en büyük destekçisi tahmin edin kimdir? Yahudilere düşmanlık yapanlar olabilir mi? Hayır! Yanlış cevap verdiniz çünkü Yahudi düşmanlığını en çok körükleyen ve bu kavramı en çok destekleyenler siyonizimdir. Yani İsrail destekçileridir.

Siyonizm fikrinin destek bulması ve özellikle de Yahudiler arasında genel kabul görmesi için Yahudi aleyhtarlığı / Yahudi düşmanlığı (antisemitizim) kavramı sürekli bir propaganda aracı olarak kullanıldı. İsrail’de Siyonist bir devlet kurulabilmesi için dünya geneline yayılmış olan Yahudilerin öncelikle bu devlete inanması gerekiyordu. Çünkü başka türlü hiçbir Yahudi yaşadığı ülkeden Filistin topraklarına yerleşmesi sağlanamayacaktı.

İsrail medyası günümüzde halen bu kavramı sürekli gündemde tutmaya çalışmaktadır. Onlardan bir örnek ise The Jerusalem Post isimli medya kuruluşudur. Önemli bir medya kuruluşu kurumsal internet sitesinde ANTİSEMİTİZM diye kategori açıyor olması bu kavramın önemine işaret ediyor. Siyonistler için Antisemitizm (yahudi düşmanlığı) kavramı o kadar önemli ki, Nazi katliamlarının arkasında da Theodor Herzl gibi siyonist liderlerin olduğuna ilişkin çok önemli tarihi belgeler bulunmaktadır.

Kurulmak istenen denklem özet olarak şöyle: Dünya’nın hiçbir yerinde Yahudilere rahat yok. Her Yahudi bulunduğu ülkede tehlike altındadır. Bunun çaresi Filistin’e yerleşmektir.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış