Halepli Marangoz Ustasının

Minber hikâyesi

Bu hikâye, mesleğimizi veya özel yeteneklerimizi tarihsel şuurla buluşturmak için örnek alınacak bir hikâyedir.

Kudüs’ün Haçlılar tarafından işgal edildiği ve İslam dünyasının parça parça olup birbiriyle didiştiği bir dönemdir. Halepli bir marangozumuz dertlidir çünkü Mescid-i Âksa esaret altındadır. Haçlılar tarafından Kudüs ve Filistin toprakları işgal edilmiştir. Bir şeyler yapmalıydı ama ne? Nihayet karar verir ve Mescid-i Âksa için o güne kadar benzeri görülmemiş bir minber için kolları sıvamıştır.

Kündekârımız çivi ve tutkal kullanmadan sanatkârlığını konuşturur ve şahane bir minber yapar. Görenler hayran kalır. Yüksek paralar teklif edilir ama yine de ustamız satmaz o minberi.

Ahali ve ileri gelenler “niçin satmıyorsun?” diye sorduklarında marangoz ustası cevap olarak “Mescid-i Âksa’ya konulsun diye yaptım” der. Ahali “dalga mı geçiyorsun? Kudüs, Haçlının elinde. İşgalden kurtardın da minber mi eksik kaldı?” derler. Ahalinin sözlerine karşı marangoz ustası ders niteliğinde cevap verir: “Ben marangozum. Âksa’nın minberini yaptım. Elimden bu geldi. Çıksın bir komutan orayı fethetsin ve Haçlıdan kurtarsın...!

Anlatılana göre bu cevabı duyan 8-9 yaşlarındaki bir çocuk “büyüdüğümde ben orayı fethedeceğim” der. O çocuk 40 küsur yıl sonra Kudüs’ü haçlıdan kurtararak fetheden komutan Selahaddin-i Eyyubi’dir. Evet, Selahaddin 1187’de Kudüs’ü fethettiğinde o minberi unutmamıştır. Kudüs’e getirtir ve minberi ait olduğu yere; Mescid-i Âksa’ya yerleştirir.

7 asırdan fazla bir süredir o minber Âksa’da durur ve fethin sembolü haline gelmiştir. Ne yazık ki 1969’da bir siyonist tarafından Mescid-i Âksa kundaklanır ve o tarihi minber yakılır.

Herkes Selahaddin olmayabilir. Ama herkesin bir mesleği veya özel yetenekleri var değil mi? Yüzyıllarca Filistin’in fethinin sembollerinden biri olan o minberi yapan marangoz ustası herkesin Filistin için yapabilecek bir şeyleri var mesajı vermiştir. Mesaj açık ve net!

Peki o halde senin minberin ne?

Kaynak: “Okumadan Kudüs Kurtarılamaz” isimli kitaptan alınmıştır.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış