GÜZELCE KASIM PAŞA

II. Bayezid devrinde Enderun’da yetişti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde vezirlik yaptı. Asıl adı Pegai olan Kasım Paşa sonradan Müslüman olmuştur. Osmanlı saflarında çok sayıda muharebelere katılmış ve onlardan biri olan Yalvaç Muharebesinde esir düşmüştür.

Yavuz Sultan Selim dönemini de gören Kasım Paşa, o dönemde de birçok sefere katıldı. Muharebelere katılmasının yanı sıra çeşitli isyanların bastırılmasında da önemli rol oynadı. Yavuz döneminde katıldığı muharebelerden bir tanesi de Mısır seferidir. Mısır seferi Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’ü Osmanlı topraklarına katmasıyla sonuçlanan önemli muharebelerdendir.

Hayır sever biri olduğu belirtiliyor. Kanuni döneminde Haliç’in sağ tarafını birçok tesislerle donatmıştır. Kasımpaşa semtinin yanı sıra günümüzde Yunanistan’ın şehirlerinden olan Anabolu’da da cami, medrese, tekke, sıbyan mektebi ve birçok çeşme yaptırmıştır.

1527 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminin Kudüs valisi iken Mescid-i Aksa içerisinde bir sebil yaptırmıştır.

Ölüm tarihi net değil. Vefat ettiği yerle ilgili iki rivayet bulunuyor. Bir rivayete göre Gelibolu’da bir başka rivayete göre ise Mora’da vefat etti.

 

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış