NİLİ Yahudi İhaneti ve Casusluk Şebekesi


Yahudiler, çıkardıkları fitne ve fesatlar nedeniyle yerleştikleri her ülkeden kovuluyorlardı. Bu kovulmalarını ise sürekli olarak “eziyet gören halklar” olarak bir propaganda aracı olarak kullandılar. Osmanlı kendilerine sahip çıktı ve imparatorluk topraklarına yerleşmelerine izin verildi.

Osmanlı topraklarına yerleşen Yahudiler arasında Romanya’dan kaçmış olan Aaronson Ailesi, Filistin’e geçtiler. Osmanlı’ya sadık bir aile gibi davrandılar. NİLİ isimli istihbarat teşkilatını kuran işte bu ailedir.Osmanlı’nın merhametinden istifade eden bu Yahudi Aaronson Ailesi, Filistin’de bir botanik laboratuvarı kurdu. Amerikan ve İngiliz makamlarıyla ilişkiye geçtiler ve Filistin’in İngilizler tarafından 1917’de işgal etmesinde önemli bir rol oynadılar.
  Aharon Aaronson’un adamlarından Avshalom Feinberg ve kız kardeşi Sarah Aaronson tarafından, 400 kişilik bir istihbarat örgütü olarak kurulan NİLİ, sözde Ermeni soykırımını çokça dillendirerek ihanet şebekesinin kurulmasında önemli bir malzeme olarak kullandı. Çünkü istihbarat teşkilatına aldıkları insanları “Osmanlı, Ermenileri katlettiği gibi birgün sizi de katledecek” sözleriyle ikna ettiler.

Filistin’in İngilizler tarafından işgali olan 1917’den 2 yıl önce (1915 Mart-Ekim arası) Filistin’i çekirge baskını vurmuştu. Osmanlı Paşaları, çekirgelerle mücadele için Botanik Mühendisi olan Aharon Aaronson’un bilgisine başvurdu. Kalplerinde ihanet bulunan Aaronson’lara fırsat doğmuştu. Filistin’in her tarafında botanik araştırmalar bahanesiyle rahat dolaşım için Osmanlı Paşasından izin belgesi aldılar. Aynı zamanda 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’ya da yaklaşmayı başardılar. Bu vesileyle Osmanlı’nın stratejik bütün bilgilerine ulaşmayı başardılar.

Filistin’i bir türlü işgal edemeyen İngiliz General Allenby için NİLİ casusluk şebekesi çok önemli bir misyon yüklendi. NİLİ’nin casuslarının önemli bir kısmı kadınlardan oluşmaktaydı ve fahişelik yaparak bilgi toplamaktaydılar.

Bugünkü Mossad’ın alt yapısını oluşturan NİLİ isimli ihanet örgütü, Kudüs’ün İngilizler tarafından işgalinde önemli bir iş yaptı. Osmanlı’nın çöküşü, insanlık yaparak topraklarına aldığı kovulmuş Yahudiler içerisinden çıkan bir ihanet şebekesinin eliyle hızlandı.


Bu site "Gidemiyorsanız, kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin" Hadis'i icabınca tasarlandı.